There are currently no items in your basket.

Frigate

DESC
 • 141 40-Gun Frigate
  141 40-Gun Frigate

  (1:1200)

  £9.25
  Add to Wishlist
 • HRC2 Jiangkai II (Type 054A) Class
  HRC2 Jiangkai II (Type 054A) Class

  (1:2400)

  £9.25
  Add to Wishlist
 • HRC3 Jiangwei II (Type 053H3) Class
  HRC3 Jiangwei II (Type 053H3) Class

  (1:2400)

  £9.25
  Add to Wishlist
 • HSN3 FFL Nanuchka
  HSN3 FFL Nanuchka

  (1:2400)

  £8.15
  Add to Wishlist
 • FE23 50 Gun Frigate (Screw / Sail)
  FE23 50 Gun Frigate (Screw / Sail)

  (1:2400)

  £3.75
  Add to Wishlist
 • FN106 40/36 Gun Frigate, anchored
  FN106 40/36 Gun Frigate, anchored

  (1:2400)

  £3.75
  Add to Wishlist
 • FN107 28/24 Gun Frigate, anchored
  FN107 28/24 Gun Frigate, anchored

  (1:2400)

  £3.75
  Add to Wishlist
 • FN117 44 Gun American Super Frigate, anchored
  FN117 44 Gun American Super Frigate, anchored

  (1:2400)

  £3.75
  Add to Wishlist
 • FN17 44 Gun American Super Frigate
  FN17 44 Gun American Super Frigate

  (1:2400)

  £3.75
  Add to Wishlist
 • FN6 40/36 Gun Frigate
  FN6 40/36 Gun Frigate

  (1:2400)

  £3.75
  Add to Wishlist
 • FN7 28/24 Gun Frigate
  FN7 28/24 Gun Frigate

  (1:2400)

  £3.75
  Add to Wishlist
 • FN8 44 Gun Razee
  FN8 44 Gun Razee

  (1:2400)

  £3.75
  Add to Wishlist
 • 442F 34-Gun Frigate (La Diana), Full Sails
  442F 34-Gun Frigate (La Diana), Full Sails

  (1:1200)

  £9.25
  Add to Wishlist
 • 442 34-Gun Frigate
  442 34-Gun Frigate

  (1:1200)

  £9.25
  Add to Wishlist
 • 141F 40-Gun Frigate, Full Sails
  141F 40-Gun Frigate, Full Sails

  (1:1200)

  £9.25
  Add to Wishlist
 • 241 32-Gun Frigate
  241 32-Gun Frigate

  (1:1200)

  £9.25
  Add to Wishlist
 • 241F 32-Gun Frigate, Full Sails
  241F 32-Gun Frigate, Full Sails

  (1:1200)

  £9.25
  Add to Wishlist
 • 242 38-Gun Frigate
  242 38-Gun Frigate

  (1:1200)

  £9.25
  Add to Wishlist
 • 242F 38-Gun Frigate, Full Sails
  242F 38-Gun Frigate, Full Sails

  (1:1200)

  £9.25
  Add to Wishlist
 • 243 36-Gun Frigate
  243 36-Gun Frigate

  (1:1200)

  £9.25
  Add to Wishlist
 • 243F 36-Gun Frigate, Full Sails
  243F 36-Gun Frigate, Full Sails

  (1:1200)

  £9.25
  Add to Wishlist
 • 341 44-Gun Frigate
  341 44-Gun Frigate

  (1:1200)

  £9.25
  Add to Wishlist
 • 341F 44-Gun Frigate, Full Sails
  341F 44-Gun Frigate, Full Sails

  (1:1200)

  £9.25
  Add to Wishlist
 • 342 38-Gun Frigate USS Constellation
  342 38-Gun Frigate USS Constellation

  (1:1200)

  £9.25
  Add to Wishlist
 • 342F 38-Gun Frigate USS Constellation, Full Sails
  342F 38-Gun Frigate USS Constellation, Full Sails

  (1:1200)

  £9.25
  Add to Wishlist
 • HRC4 Jianghu V (Type 053H1G) Class Frigate
  HRC4 Jianghu V (Type 053H1G) Class Frigate

  (1:2400)

  £9.25
  Add to Wishlist
DESC